Sponsorer og hjelpere

Tanken bak Gode Verdier er at vi med noe økonomisk støtte til barn og unge skal gjøre hverdagen enklere og mulighetene større, for de som trenger hjelp og at eventuelle stengsler som økonomi kan skape, skal utjevnes mer. Barn og unge skal få delta mer, under mer like vilkår.

Kontakt oss

Vi har blitt sponset med økonomisk hjelp fra næringslivet, kommune og privatpersoner i Kristiansund, og er helt avhengig av videre økonomisk støtte for å drive denne foreningen videre.

Det hender at bedrifter eller foreninger selv går ut i avisen med bilde/tekst og forteller om bidrag de har gitt oss. Dette deltar vi med på såfremt vi har anledning, men Gode Verdier går ikke selv ut offentlig med takk for bidrag. Vi vil imidlertid veldig gjerne gi noe tilbake til de som gir bidrag, og dette gjør vi bla ved å besøke organisasjoner, lag, familier, foreninger og bedrifter for å fortelle om vårt arbeid.

Vi ønsker at hjelpen skal foregå på en mest mulig diskret måte og er derfor avhengig av gode hjelpere i lokalsamfunnet.

Hjelpere vi har kontakt med er blant annet lærere, barnehageansatte, helsesøstre og andre voksne som jobber og/eller har kontakt med barn og unge i Kristiansund. Hvem som helst kan ta kontakt med oss, om de ser et hjelpebehov, har lyst til å selv bidra med hjelp eller selv trenger hjelp fra oss.

Kontakt oss gjerne via mail: godeverdierkristiansund@gmail.com

Kontonummer: 3930.52.80996

Vipps: 131127 gode verdier kristiansund

Organisasjonsnummer: 999 133 835