Hvem er vi

Foreningen Gode Verdier Kristiansund ble formelt etablert i 2012, og foreningen ble da registrert som en veldedig forening i Brønnøysundregisteret. Foreningen Gode Verdier Kristiansund har imidlertid vært aktiv siden 2007. Foreningen er en uavhengig forening og opererer kun i Kristiansund.

Ta kontakt

Vi, i foreningen Gode Verdier, er venner fra ungdomstiden. I forbindelse med arbeid med et jubileumsarrangement for ungdomsskolen, ble vi sittende og mimre om barne- og ungdomsår. Vi ble enige om at alt kan bli veldig tydelig når en ser tilbake, men at ting som var vanskelige i barne- og ungdomsår ikke var så lett å identifisere samt ordne opp i, når vi selv var barn og ungdom. Vi skulle ønske at det den gang, da vi var unge, fantes et sted hvor barn og unge som hadde det vanskelig, kunne få praktisk og økonomisk hjelp. Vi ønsker med foreningen Gode Verdier å bidra til at barn og unge som trenger økonomisk støtte, via andre eller direkte, kan få hjelp av oss.

Vi tenker at det spesielt er viktig at barn og unge får opprettholde aktiviteter gjennom oppveksten, enten det er deltagelse i en lagidrett, deltagelse i individuell aktivitet, deltagelse i bursdager og forestillinger, klasseturer og for eksempel leirskole. Aktiviteter er ofte noe som blir prioritert bort om ting ellers er vanskelig, ofte fordi deltagelse i aktiviteter også krever anskaffelse av utstyr og fordi aktiviteten kan være dyr i seg selv. Noen trenger også hjelp til å orientere seg om ulike fritidstilbud og trenger bistand rundt dette.

Stiftere av Gode Verdier er:

  • Arne Roksvåg
  • Gunn Elisabeth Stensønes
  • Katarina Gundersen Eilertsen
  • Thomas Thormodsen

Styret per 6.11.2019 består av:

  • Gunn Elisabeth Stensønes
  • Katarina Gundersen Eilertsen
  • Thomas Thormodsen
  • Hilde Kavli Roksvåg
  • Internrevisor: Lars G. Backer

Alt arbeid i Gode Verdier gjøres som frivillig arbeid og i tillegg til våre ordinære jobber. Vi ber derfor om forståelse for at vi ikke alltid er tilgjengelige eller greier å respondere umiddelbart på henvendelse. Vi svarer så raskt vi kan.

Vi foretrekker henvendelser per e-post.